Čarodějnice

Čarodějky jsou plně spjaté s přírodou. Patří mezi nadpřirozené bytosti, které mají magické schopnosti. Původ čarodějnictví zatím zůstává záhadou, ale čarodějky existují už po staletí a předávají si své znalosti a dovednosti po generace. Dokáží ovládnout Zemské elementy a jejich svatou povinností je udržovat a zachovávat přírodní rovnováhu. Bojují proti silám a bytostem, které by mohly tuto rovnováhu jakkoli narušit.

Magie

Magie nebo také čarodějnictví je síla něco učinit pomocí kouzlení. Magie se často rozděluje na černou a bílou, i když v závislosti na situaci, může být neutrální. Čarodějnictví se geneticky dědí, díky tomu mají pak čarodějky moc využívat elementy a sílu přírody při kouzlení.

Čarodějnictví má v The Vampire Diaries mnoho druhů.

 • Vlastní magie – forma magie, která čerpá sílu z vnitřních zdrojů čarodějky. Používání tohoto kouzlení je nejpohodlnější a nejrychlejší. Tyto energie jsou ale omezené a při nadměrném používání mohou způsobit bolest a nepříjemné pocity. Vzhledem k těmto omezením se musí čarodějky naučit využívat i vnějších zdrojů energie,  mohou takhle dělat ale jen menší kouzla. Čarodějnická moc roste výcvikem a zkušenostmi. Pak jsou schopné vykonávat mnohem složitější kouzla.
 • Směrovaná magie – tato forma magie využívá energii okolních prvků a nebeských událostí. Tato magie se podobá duchovní magii, ale soustřeďuje se zejména na sílu Země. Směrovací kouzlo může čarodějce pomoci proniknout do moci jiné čarodějky, musí mít k tomu ale nějakého prostředníka (např. nějakou osobní věc) nebo je potřeba nějakého spojení (např. pokrevního), aby se mohla zaměřit na konkrétní energie.
 • Duchovní magie – tato forma magie vyzývá na pomoc duchy. V TVD se používá běžně a byla  zatím brána jako hlavní zdroj energie. Od té doby, co jsou čarodějnice služebnicemi přírody umožňují používat svou sílu za účelem udržení rovnováhy.
 • Černá magie – tato forma magie čerpá ze zlovolných sil a je poháněna nejtemnějšími aspekty samotných čarodějnic jako jsou např. negativní emoce a pokušení. Tenhle druh kouzlení je velice silný, lákavý, návykový a nezná hranic. I když se dá volně využívat, tak se vymyká pravomocím Duchů přírody a když se samotným duchům nepodaří zastavit její užívání, tak nakonec bude čarodějnice nějakým způsobem potrestána. Abby Bennett jednou praktikovala černou magii, ale nebyla za to potrestána (ačkoli přišla o svou moc a opustila Bonnie). Z tohoto důvodu má její dcera strach z kouzlení.
 • Expressivní magie (Expression) – nepřirozená forma magie, která potřebuje duše mrtvých lidí a osvobozuje tak temnotu, která nemůže na Zemi existovat, aniž by ji poškodila a zničila. Expressivní magie je považována za velice temnou a možná je ještě daleko horší než černá magie. Vzhledem k její strašlivé povaze ji spousta čarodějni ani nepovažuje za magii.

Kouzelné schopnosti

 • Směrování – akt směrování nebo vytváření jiné formy energie, síla zaměřovaná na nebeské události.
 • Zaklínání – přivolávání určitých prvků na určitý objekt, či osobu.
 • Ovládání živlů – kontrola a manipulace se vzduchem, zemí, ohněm a vodou.
 • Ovládání mysli – kontrola a manipulace mysli lidí (podobné jako ovlivňování).
 • Omráčení mysli – vyvádí člověka z míry a uvádí ho stavu, kdy si není sám sebe vědom.
 • Způsobení bolesti – vytváří a způsobuje bolest jiným osobám (zejména upírům).
 • Předvídání – umožňuje předvídat budoucí události.
 • Kouzlení – změna a řízení událostí za pomocí magické moci.
 • Telekineze – kontrola a manipulace s pohyby objektů nebo i osob.
 • Lektvary a elixíry – mohou vařit a vytvářet nadpřirozené elixíry a lektvary, které mají mystické vlastnosti.

Čarodějnické pomůcky

 • Svíčky – čerpají energii z plamenů svíček, aby tak zlepšily svá kouzla.
 • Rodinná kniha kouzel – rodinná kniha, kde jsou zdokumentovány znalosti bylin, kouzel, rituálů a různé magické informace.
 • Bylinky a kameny – tyto materiály se používají ke kouzlení, směrování energie a vaření lektvarů.
 • Talismany – předmět nebo nejčastěji nějaká osobní položka, kterou používají k usměrnění energie do svých kouzel.

Kouzla a rituály

 • Kletba slunce a měsíce - mocné kouzlo uvrhnuté na Klause, aby mu znemožnilo přeměnit se ve vlkodlaka a být tak plnohodnotným hybridem.
 • Kouzlo obětního rituálu – kouzlo schopné zvrátit kletbu slunce a měsíce. Phasmatos Tribum, Salve Sorce Das. Phasmatos Eliximo Nominum, Etrinox Sorce Sotero Callux Oxtara.
 • Vytváření „denních“ medailonků – díky očarovanému předmětu pak mohou upíři chodit i za bílého dne ven.
 • Prsteny Gilbertů – zabraňuje smrti nositele způsobené nadpřirozenou bytostí.
 • Gilbertovo zařízení – když aktivováno, tak zneškodňuje upíry a vlkodlaky.
 • Kouzlo na uzavření hrobky – zabraňuje upírům opustit hrobku pod Fell’s Church.
 • Zvrácení kouzla na uzavření hrobky – dokáže zvrátit učínky uzavření hrobky. Phasmatos Salves Nas Ex Malon,Terra Mora Vantis Quo Incandis, Et Vasa Quo Ero Signos.
 • Pentagram – Vytváří pentagram z ohně. Bylo použito na zničení talismanu Bennettových. Incendia!
 • Oheň – snižuje nebo zvyšuje intenzitu požáru. Ex Spiritum In Taculum, En Terrum Incendium, Phasmatos Salves A Distum!
 • Léčení – schopnost rychleji léčit zraněnou osobu.
 • Propojovací kouzlo – propojuje dvě nebo více osob.
 • Izolační kouzlo – zabraňuje dané osobě opustit místnost.
 • Kouzlo na snížení bolesti – snižuje fyzickou bolest jiné osoby. Asinta Mulaf Hinto.
 • Kouzlo určené k hledání –  schopnost najít osoby nebo předměty. Phasmatos Tribum, Nas Ex Viras Sequita Saguines Ementas Asten Mihan Ega Petous.
 • Odeslání zprávy – umožňuje odeslat zprávu určité osobě za pomocí spálení daného vzkazu.
 • Nestabilita – kouzlo pomocí, kterého spálíte věc nějaké osoby na popel a tím tu danou osobu zneškodníte. Terra Mora Vantis, Quo Incandis!
 • Hypnóza – zhypnotizuje danou sobu za účelem zjištěn skrývaného tajemství.
 • Kouzlo k oslabení moci – může oslabit moc čarodějky. Phasmatos Tribum, Exum Sue, Redem Su Pas Quo.
 • Astrální projekce – přepravuje duchovní tělo člověka, kamkoliv na světě. Phasmatos Tribum, Nas Ex Veras, Es Tas Sue Sasta Nanse, Transum VisoMas Tenas Quisa, Nas Metam!
 • Posednutí – kouzlo, které umožňuje posednout tělo člověka duší někoho jiného. Somno Ritum Per Dax Ritum.
 • Zvrácení posednutíPhasmatos Tribum, Nas Ex Veras, Uenes Fes Matos Et Somnos. Ex Totum Ex Um Maleo Matos.
 • Energetické kouzlo – schopnost vyvolat sílu jiného čaroděje.
 • Vzkříšení – kouzlo ke vzkříšení mrtvých. Vitas Phasmatis, Ex Salito, Revertas Phasmatis. Ut Vectas, Vitas Phasmatos, Ex Salito.
 • Kouzlo ochrany – ochraňuje danou osobu před jakýmkoliv vlivem nadpřirozena.
 • Kruh z ohně – zabraňuje osobě uvnitř opustit kruh.
 • Transformační kouzlo – snižuje nebo zvyšuje rychlost přeměny vlkodlaků.
 • Svázání – sváže životní sílu osoby k tělu někoho jiného. Phasmatos Tribum, Melan Veras Raddiam, Onu Pavadus Ponemus.
 • Kouzlo na zabití PůvodníchInfero Eseri Gratas, Disasustos Vom, Mas Pro Je Ta Sue Te! Victamas Veras! Phesmatos Tribum, Niha Sue Exilum, Disasustos Vom, Mas Pro Je Ta Sue Te! Levam, Mina Sue Te, Disasustos Vom, Mas Pro Je Ta Sue Te! Phesmatos Veras! Fes Matos Tribum, Mas Pro Tes Unum! Victas Ex Melam, Phesmatos Vanem! Mas Pro Je Ta Sue Te!
 • Posednutí duchem – umožňuje dočasné vstoupení ducha do těla někoho jiného. Phesmatos Manex Un Domo Hax, Fero Adiuvex‘.
 • Hasící kouzloSutas Incenda!
 • Paralýza – díky tomuto kouzlu jste schopni absorbovat  znalosti druhé osoby.
 • Vykázání – odstraňuje přítomnost nežádoucí osoby nebo ducha. Phasmatos Redux Redismo Sus Terra.
 • Zhmotnění – odhaluje přítomnost duchů. Phasmatos Obscuras, Ex Luces Est Nes Umbres.
 • Ničení objektů – ničí určitý objekt nebo talisman. Universa Ruina In Tenebras Ra Damis Infinitum! De Lon Dem Ex Nahal da Six!
 • OtevřeníPhasmatos Siprum, Emnis Abortum, Fasila Quisa Exilum San!
 • ZnovuotevřeníPhasmatos Tribum, Melan Veras, Et Vasa Quisa, Exu Quisa!
 • Pečeť – Uzavírá nebo otevírá určitý objekt. Sigalis Intransium, Exalis Exalis, Omnas Quisa Operum, Sigalis Intransium, Exalis Exalis! Omnaben Libras, Sigalis Intransium, Exalis Exalis! Omnas Quisa Operum, Exalis Exalis!
 • Uchování těla – zachovává mrtvé tělo bez rozkladu.
 • Rituál krevního propojení – spojuje dvě nebo více osob. Phasmatos Inta Grum Vin Callus Amalon Callagius Accodum. Cosom Naben Dox Callagius Amalon Gaeda Callagius. Ceremum Descendium Vinum. Phasmatos Inta Grum Callus. Cosom Naben Dox.
 • Utajení – když se spálí šalvěj, tak upír nemůže slyšet daný rozhovor.
 • Příroda – rostliny rychleji rostou.  Phasmatos Tribum, Melan Veras. Phasmatos Tribum, Melan Veras.
 • Zrušení krevního propojeníPhasmatos Ex Solves, Exis Pa Unas Animotos. Phasmatos Di Conjunctos, Sol Facto Dos Male! Phasmatos Ex Solves, Exis Pa Unas Animotos, Di Conjuncto Sol Facto! Phasmatos, De Vos Male!
 • Nezničitelná zbraň – vytvoří nezničitelnou zbraň. Vescaram Anta Intacurum, Vescalis Dissendis Divinitum! Ex Tutum Tatum, Dimentum Talos! Dox Toxem, Dox Malum! Dox Divinitum!
 • Hranice – prevence před opuštěním prostoru.
 • Kouzlo na zrušení hranice Merabas Hic Libatal, Confremun Signas. Omus Quisa Tentum Exalis, ‚Merabas Hic Libatal“, Confremun Signas. Omus Quisa Tentum Exalis.
 • Kouzlo vyhledání – čarodějnice může někoho nalézt tím, že vylije krev dané osoby na mapu. Phasmatos Tribum, Nas Ex Viras Sequita Saguines Ementas Asten Mihan Ega Petous!
 • Zastavení srdce - dočasně zastaví srdce člověka a u Původních má zase účinky jeho vysušení. Ocoros Mecante, Aleora Subsitos! Ocoros Mecante, Aleora Subsitos! Olo Santire, Dis Et Brav! Ocoros Mecante, Aleora Subsitos!
 • Znovu-nahození srdceAn Duca Tuas, Animos!
 • Sebevražda – dočasně způsobí čarodějce smrt. Phesmatos Tribam, Mihan Veras Ractas, Mas Anima Mal Vita Caturam Hors. Suus Phesmatos Oproctum, E Tiamis Mihan Ractas, Somus Suster Gana. Phesmatos Tribam, Mihan Veras Ractas, Mas Anima Mal Vita, Caturam Hors! Somos Suster Gana, Phesmatos Tribam, Mihan Veras Ractas! Mas Anima Mal Vita, Caturam Hors. Revertas Phasmatis Ut Victas, Revertas Phasmatis Ut Victas, Phesmatos Tribum, Mihan Veras Ractas! Mas Anima Mal Vita, Caturam Hors!
 • Kouzlo přemístění ducha – přepíná vědomí mezi dvěmi existencemi. Phasmatos Tribum, Nas Ex Veras, Radamis Phasmatos Ex Sonos! Resustamen Ex Veram Vatas! Radamis Phasmatos Ex Sonos!
 • Kouzlo k vytvoření lovce – kouzlo vytvořené ve 12.století k vytvoření Pětky lovců upírů. Phesmatos Sintu Corpora, E It A Rero, Quest Ero Immortalis. Phesmatos, Victoris, E Insipio Exu Ne Moris. Sintasia Sintu Corpora, Quest Ero Immortalis!

Slabiny

 • Strach – díky svému strachu může čarodějka na nějakou dobu ztratit své schopnosti.
 • Smrtelnost – čarodějky jsou stále lidé, což má za příčinu vliv mnoha aspektů (věk, nemoc, srdeční selhání atd.)
 • Nadměrné využívání magie – může způsobit mnoho nepříznivých vlivů jako např. krvácení z nosu, bolest hlavy, mdloby a v extrémních případech dokonce smrt.


3 reakce na Čarodějnice

 1. k.h napsal:

  Jsem bonie

 2. Andy napsal:

  Funguje to doopravdy?? :O

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>